Versi laman web AIP tidak lagi digunakan.

Mulai sekarang, sila mengakses versi baru AIP Surveys Online.

https://my.m.aipsurveys.com


Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan sila hubungi kami melalui [sistem sokongan] kami.


Ditujukan ke laman web baru di saat.

Sebagai alternatif, klik [sini] untuk pergi terus ke laman web yang baru.